window.document.write(""); < class="head" id="header"> < class="header_top"> < class="logo"> < class="h-right"> < class="head_Rtop">
置地网群
< class="find fr"> < class="top_nav fr"> CR Home 华润网群 English 繁体版 < class="navbody"> < class="nav"> < class="subnavbg"> < class="banner_img" style="position: fixed; top: 0px;"> < id="body"> < class="w1000"> < class="main"> < class="Lmain fl"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

了解我们

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

网络棋牌十大排行

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

新闻中心

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

产品和服务

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

投资者关系

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

人力资源

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

社会责任

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

联系我们

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

招标采购

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

社交媒体导航

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

廉洁举报

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

润地有声

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

万利游戏老版本banner

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

万利游戏老版本快捷导航

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

置地主报告

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

大区/事业部分报告

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

宣传片

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

置地会

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

润志会

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

备案号

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

抗击疫情,我们在一起

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

建党百年

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

测试

< class="menu_list"> < class="Rmain fr"> < class="Rtitle_noBorder"> < class="bread fr"> 万利游戏老版本 > 人力资源 > 华润学习与创新中心 华润学习与创新中心< class="breadId" data-id='21664' style="display:none;"> < id="infocontent" class="Rcon about"> < class=TRS_Editor>< class="Custom_UnionStyle">

     

华润学习与创新中心成立于2012年6月17日,是为应对集团业务增长、文化建设、人才培养三大战略挑战,全面实现华润“十二五”战略目标,系统提升组织能力,推动集团可持续发展而成立的。

华润学习与创新中心秉持“尊重人的价值、开发人的潜能、升华人的心灵”的人才工作宗旨,致力于把华润打造成一个海纳百川的组织。在这个组织里,普通的人变成优秀的人,优秀的人变成卓越的人,源源不断的人在这里实现自己的人生梦想。

 

 

<>使命宗旨
<>为华润乃至全社会培养具有全球视野、创新精神、跨行业思维的优秀商界人才。 <> 

功能定位


 

引领创新(打造创新平台)、助推战略(成为业务伙伴)、传承文化(传播华润文化)、培养人才(建设商科院校)。

 

培养对象


 

四层三类。“四层”即行业领军人才(集团直管经理人)、关键岗位人才(包含集团关键岗位和利润中心关键岗位,不含集团直管经理人)、专业人才、青年后备人才(通常为三年以内);三类即创新人才、国际化人才、资本管理人才。其中重点是集团及各战略业务单元、一级利润中心直管经理人。

 

发展愿景


 

把华润学习与创新中心建设成为既服务华润,也服务社会的商科教育专业机构。

< class="food_bg"> < class="food"> < class="food_copyright fr" style="width:auto;"> Copyright © 广西美地宝地坪工程有限公司 技术支持:华润数科 < class="food_nav fl">联系方式| 网站地图| 免责声明|隐私条款 < class="gotopbox"> < id="goTopBtn" style="display:none"> 返回到万利游戏老版本 回到顶部